Bestuursrecht

Bosma | van Ast Vastgoedadvocaten heeft een samenwerking met Cyril Jungerman Juridisch advies. Cyril Jungerman is specialist op het gebied van bestuursrecht. Door deze samenwerking kunnen wij u op alle gebieden van het vastgoedrecht bijstaan.

Cyril Jungerman werkt onder meer voor gemeentes, woningcorporaties, waterschappen, ondernememingen en particulieren die in aanraking komen met het bestuurerechtelijke vastgoedrecht. Daarbij moet gedacht worden aan:

Het begeleiden bij het verkrijgen van een (complexe) vergunning voor onder andere bouwwerkzaamheden, verbouwingen, renovaties, sloop, bomenkap, ontheffing flora- en faunawet, maatregelen brandveiligheid in gebouwen, bevestiging van reclame of lichtbakken bij een bedrijfspand.

Het geven van advies, het voeren van onderhandelingen of het voeren van procedures over complexe overtredingen van de Wet ruimtelijke ordening, Wabo, Woningwet en aanverwante wetten, bedrijfsuitbreidingen, bedrijfsverplaatsingen, planschadeprocedures, bestemmingplanprocedures, aansprakelijkstellingen van overheden, illegale bouw.

Het voeren van handhavingsprocedures voor of over onder meer industriele complexen, agrarische bedrijven en kamerverhuur.

Ook voor uw bestuursrechtelijke vraagstukken kunt u derhalve bij Bosma | van Ast vastgoedadvocaten terecht.